January 18 - 19
סטודיו יסמין גודר מרכז תרבות מנדל, יפו
January 19
סטודיו יסמין גודר מרכז תרבות מנדל, יפו
January 26 - 27
tanzhaus nrw דיסלדורף, גרמניה
February 17
סטודיו יסמין גודר מרכז תרבות מנדל, יפו
April 14
סטודיו יסמין גודר מרכז תרבות מנדל, יפו
May 17
אדמה מרכז התנועה שדרות
May 25
סטודיו יסמין גודר מרכז תרבות מנדל, יפו
June 30 - 01
פבריק פוטסדם
June 02 - 03
פבריק פוטסדם
July 12
לֹאב פרנקפורט
July 22 - 27
סטודיו יסמין גודר מרכז תרבות מנדל, יפו
August 25 - 27
מקודשת 2018 מרכז למוזיקה משכנות שאננים, ירושלים
October 11 - 12
October 11 - 12
tanzhaus nrw דסלדורף, גרמניה
November 15 - 17
תיאטרון גארון הזירה האירופית - טולוז
November 22
סטודיו יסמין גודר מרכז תרבות מנדל, יפו
December 05 - 07
תיאטרון הבית רחוב נועם 5, יפו, ישראל